Hogager Kirke 1899 - 2009


Hogager kirke 2009

 

Kirkens historie fra ide til nutiden

 

1872: Der bygges en skolestue i Hogager. Degnen deles med Saugstrup.

1890: Der anlægges vej til Hogager.

1892: Første faste lærer ansættes ved Hogager skole: lærer Karl Hansen. Han bliver initiativtager til kirkesagen i Hogager. Første møde holdes 17. maj 1895, og der nedsættes en komité, der skal arbejde videre med planerne.

1899: Efter et stort og meget besværligt arbejde lykkes det at få bevilliget kr. 8000 til et kapel i Hogager, og sammen med lokalt indsamlede midler er det muligt at bygge kirken. Grundstenen bliver nedlagt 26. april, og 15. okt. kan kirken indvies. Kirkegården er meget enkel: et lyngareal rundt om kirken bliver hegnet ind v.hj.a. 80 hegnspæle og 1600 alen tråd - til en pris af 35 kr.

1903: Lov om menighedsråd bliver indført som forsøg, og der vælges et fælles menighedsråd for Borbjerg og Hogager.

1920: Hogager Kapel, som det stadig hedder, får sit første orgel: et harmonium. Der plantes løvtræer på kirkegården.

1924: Kirken er for lille, og inden 25-års jubilæet bygges koret til kirken. Det oprindelige firkantede spir udskiftes med et ottekantet, mere solidt (det er det spir, der i dag er placeret på kirkegården øst for kirken).

1938: Hogager får sit eget menighedsråd, og året efter ansættes graver ved kirken.

1949: op til jubilæet iværksættes en indsamling blandt beboerne for at kunne indkøbe en ny og bedre klokke. Inventaret forbedres, og kirken friskes op med lyse farver. Klokken tages i brug ved jubilæet.

1957: Menighedsrådet begynder en opsparing m.h.p. at indkøbe et rigtigt orgel til kirken.

1965: Kakkelovnen udskiftes med oliefyr, hvilket var en stor lettelse i forhold til den hidtidige fyring med tørv. Kirkegårdskapellet opføres.

1970: Der anskaffes et orgel, et 4-stemmers standardorgel

1974: Jubilæet fejres med stor festgudstjeneste og samvær i Sognegården.

1977-78: Der bygges tårn på kirken, og våbenhuset indrettes. Man taler om at udskifte det oprindelige noget mørke alterbillede med en mosaikrude i koret.

1985: Nabohuset købes til kirken, og det giver mulighed for graverfaciliteter og en væsentlig udvidelse af P-pladsen.

1986: Efter at have sparet op, er der mulighed for at få bygget et orgel, der passer til kirkerummet - et 7-stemmer orgel fra Bruhn og Søn.

1999: Ønsket om at forny alterpartiet og udsmykningen har stået på i mange år, og det realiseres sammen med en generel renovering af kirken op til 100 års jubilæet.

2000: En ny Messehagel bliver skænket og indviet med en gudstjeneste den 2. Pinsedag den 12. juni 2000.


Ejner Fleng og Sognepræsten Lars V Palle i messehaglet

Fhv. gårdejer Ejnar Fleng og hustru Klara Fleng skænker det flotte nye messehagel til Hogager Kirke. Messehaglet er lavet af kunstneren Helle Scharling og og tekstildesigneren Marianne Rasmussen.

2009: Der bliver skænket en Lysglobe af Else Marie og Hans Jørgen Fleng + børnene Camilla og Martin  til kirken, udført af kunstneren Poul Ebbe Nielsen Gentofte.


Poul Ebbe Nielsen  
 

 
      Lysgloben som blev skænket.     

1872 - 2009  I glimt


Hogager Kirke  1899


Hogager Kirke 1924


Interiør 1924


Kirkehuset 


Alterpartiet med Lysgloben 2009

_____________________________________________________


Hogager Kirkegaard
med register
Link til siden.

Copyright: Hogager Menighedsråd og Thorkild Fleng Sidst opdateret : 24-07-2020